EDB Enerji Danışmanlık Ltd.

Esenlik Sokak 9/2 06540

A.Ayrancı/Ankara/Türkiye

edb@edb.com.tr

Phone: +90 0312 466 3860

Fax: +90 312 428 1825

Yönetim

 

 

 

Nedim Seçkin Ülgen

 

 

 

İş hayatına 1975 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nda başlamış ve kamu termik santrallarının yanı sıra, Yap İşlet Devret, Yap İşlet, İşletme Hakkı Devri, otoprodüktör ve otoprodüktör grupları gibi tüm diğer uygulanabilir finansman modelleri konusunda uzmanlaşmıştır. İş yaşamında, bu modellere ilişkin mevzuat taslaklarının hazırlanması, sözleşme dokümanlarının oluşturulması, teklif değerlendirmesi,  yatırımcılar ve finansörler ile müzakere etme konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, hemen hemen ilk gününden itibarenTürkiye enerji sektörü reformu çalışmalarına katılmıştır. Türkiye enerji sektörünün değişimine ve mevzuatı yanı sıra kuruluşlarının oluşturulmasına doğrudan katkıda bulunmuştur.

EPDK Elektrik Dairesi Başkanlığına vekalet ederken, bağımsız çalışmak üzere Eylül 2006 tarihinde emekli olmuştur.

2007 Ocak ayında EDB Enerji Danışmanlık şirketinin kurucu ortağı olarak enerji konusunda danışmanlık yapmaya başlamıştır.

Fulya Canan Baş

Türkiye enerji sektöründe olduğu gibi Güney Doğu Avrupa konusunda da kıdemli uzmandır. İş yaşamı dağıtım ve perakende satış konularında uzman olmasını sağlamıştır. Ayrıca, TEDAŞ’ın yatırımlarının izlenmesi, malzeme ihtiyacı ve dağıtım şebekesi projelerine ilişkin modellerin hazırlanmasında çalışmıştır.

TEDAŞ bölgelerinin işletme haklarının devrine ilişkin şartname ve teklif değerlendirme çalışmalarına da katılmıştır.

TEDAŞ Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında yeniden yapılanma çalışmalarına katılmış ve Dağıtım Yönetmeliği, Tarife Metodolojisi ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği çalışmalarına katılmıştır.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) oluşturulmasının hemen sonrasında EPDK’ya atanmıştır. EPDK’da ikincil mevzuatın hazırlanması ve EPDK stratejisinin oluşturulması konularında çalışmıştır. Piyasa izleme faaliyetleri ve piyasa açılması konuları ile müşterilerle ilgili konular, talep tahmini ve Üretim Kapasite Projeksiyonu çalışmalarını yürütmüştür.

Ağustos 2006 tarihinde bağımsız çalışmak üzere EPDK’dan emekli olmuş ve 2007 yılının Ocak ayında EDB Enerji Danışmanlık Ltd.’ye ortak olarak enerji danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Murat Erenel

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Murat Erenel'in enerji sektöründeki kariyeri 1987 yılında Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nde (EİE) başlamıştır. EİE'deki çalışma süresi boyunca çok sayıda hidroelektrik projede çeşitli proje aşamalarında görev yapmıştır.

1997 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na (ETKB) geçen Murat Erenel yeniden yapılanma çalışmalarında görev almıştır. Haziran 1999 tarihinde ETKB Planlama Dairesi'nde Şube Müdürü olan Murat Erenel enerji sektörü yeniden yapılanma çalışmaları yanı sıra elektrik piyasası reformuna yönelik çalışmalarda yönetici olarak görev almıştır. Murat Erenel Şubat 2001 tarihinde Planlama Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Kasım 2001 tarihinde faaliyete geçmesi ile birlikte Elektrik Piyasası Faaliyetleri Koordinatörü olarak görevlendirilen Murat Erenel Haziran 2002 tarihinde ise EPDK Elektrik Piyasası Dairesi'nin kurucu başkanı olarak atanmıştır. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı olarak ikincil mevzuatın hazırlanması yanı sıra lisanslama ve tarifelendirme çalışmalarını yöneten Murat Erenel çeşitli uluslararası teşkilatlar nezdinde EPDK'yı temsil etmiştir. Haziran 2006 tarihinde Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen ve kamu kariyerini bu pozisyonda sonlandıran Murat Erenel emekli olduktan sonra Enerji Uzmanı olarak EDB Enerji Danışmanlık'ta çalışmaya başlamıştır.

English