EDB Enerji Danışmanlık Ltd.

Esenlik Sokak 9/2 06540

A.Ayrancı/Ankara/Türkiye

edb@edb.com.tr

Phone: +90 0312 466 3860

Fax: +90 312 428 1825

Mevzuat

Rekabete dayalı ve serbest bir yapıyı hedefleyen Türkiye elektrik piyasası, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bulunan ikincil mevzuat kapsamında başlayan piyalaşma sürecini, halen 6446 sayılı Kanun kapsamında sürdürmektedir. Bu çerçevede çok sayıda yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ile usul ve esaslardan oluşan bir ilgili mevzuat bütünü mevcuttur. Bununla birlikte, piyasa faaliyetlerinin etkili bir biçimde sürdürebilmesi için bu mevzuat bütünüyle yakından ilgili diğer mevzuatın da bilinmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Elektrik piyasası ve bağlantılı diğer mevzuata ilişkin olarak EDB tarafından;

  • Mevzuat İzleme, İnceleme ve Değerlendirme
  • Konu Bazında Mevzuat Desteği
  • Düzenleyici Risk Analizi 
  • Eğitim

hizmetleri sunulmaktadır.

 

 

English