EDB Enerji Danışmanlık Ltd.

Esenlik Sokak 9/2 06540

A.Ayrancı/Ankara/Türkiye

edb@edb.com.tr

Phone: +90 0312 466 3860

Fax: +90 312 428 1825

Hukuk

Piyasanın açılmasıyla alınıp satılabilen ticari bir mal niteliği kazanan elektrik enerjisinin kendine özgü nitelikleri, herhangi bir nedenle hukuki zemine taşınmış konularda, konunun teknik boyutunun da kapsamlı olarak bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede EDB, elektrik enerjisi sektörüne ilişkin olarak, piyasalaşma süreci öncesi ve sonrasını kapsayan bilgi birikimiyle ve sahip olduğu bütünsel bakış açısıyla, sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan danışmanlık desteğini yetkin bir şekilde sağlamaktadır.

English