EDB Enerji Danışmanlık Ltd.

Esenlik Sokak 9/2 06540

A.Ayrancı/Ankara/Türkiye

edb@edb.com.tr

Phone: +90 0312 466 3860

Fax: +90 312 428 1825

Piyasalar

Türkiye elektrik piyasası elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminine yönelik ihtiyaçların temelde ikili anlaşmalara dayalı olarak karşılandığı, enerji açık ve fazlalarının gün öncesi ve gün içi piyasalarda giderildiği bir yapı altında tasarımlandırılmıştır. Buna ek olarak, arz güvenliği çerçevesinde bir kapasite piyasası da öngörülmüşse de, henüz işlerlik kazanamamıştır. Önümüzdeki dönemde, gün içi piyasasının işlerlik kazanması ve iletim kısıtlarına bağlı olarak bölgesel fiyatlandırma uygulamasının yaşama geçirilmesi beklenmektedir.

EDB, piyasalar ve piyasa mekanizmalarına ilişkin olarak:

  • Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uygulamalarının Piyasa Katılımcıları Açısından Analizi
  • Talep Tahminleri
  • Fiyat Projeksiyonları
  • Türev Piyasa Uygulamaları
  • Yan Hizmetler
  • Piyasa Gelişimine İlişkin Beklentiler

konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

EDB, yukarıdaki hususlara ek olarak, ithalat ve ihracat alanlarında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

English