EDB Enerji Danışmanlık Ltd.

Esenlik Sokak 9/2 06540

A.Ayrancı/Ankara/Türkiye

edb@edb.com.tr

Phone: +90 0312 466 3860

Fax: +90 312 428 1825

Referanslar

 EDB tarafından gerçekleştirilen bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

 • Uluslararası finansörler için 936 MW gücünde bir DGKÇS yatırımı için danışmanlık hizmeti (ECA ve PSR ile birlikte)

 • Uluslararası finansörler için 450 MW gücünde bir linyit santrali yatırımı için danışmanlık hizmeti (ECA ve PSR ile birlikte)

 • E-Bridge Danışmanlık şirketinin çözüm ortağı olarak bir Alman şirketinin Türkiye elektrik piyasasına girişi için fizibilite çalışması

 • Yabancı kökenli iki ve Türk kökenli 6 şirket için idari ve regülasyonel konularda danışmanlık hizmeti ve çalışanlara eğitim verilmesi

 • KEMA şirketinin çözüm ortağı olarak bir Norveç şirketinin Türkiye elektrik piyasasına girişi için fizibilite çalışması

 • 2010 yılından günümüze yabancı kökenli bir şirkete hidroelektrik projelerinde karşılaştığı sorunların çözümünde teknik, idari ve regülasyonel destek sağlanması

 • Bir Türk şirketi için özelleştirme kapsamında olan 8 dağıtım bölgesinin teknik fizibilite çalışmalarının yapılması (İş-Yatırım ile birlikte)

 • Bir Türk şirketi için özelleştirme kapsamında olan 2 dağıtım bölgesinin teknik fizibilite çalışmalarının yapılması(İş-Yatırım ile birlikte)

 • Ernst & Young şirketi ile birlikte finansman temini açısından bir dağıtım bölgesinin teknik durum tespitinin yapılması

 • Uluslararası bir finans kuruluşu için 90 MW büyüklüğündeki bir rüzgar santralinin teknik durum değerlendirmesinin gözden geçirilmesi

 • Osmangazi Dağıtım Şirketi için yasal ve idari konularda danışmanlık hizmetinin verilmesi

 • Osmangazi Dağıtım Şirketi için bölgesel talep tahmini raporunun hazırlanması

 • Bir Türk şirketi için Dicle dağıtım bölgesinin kayıp ve kaçak oranları üzerine teknik çalışma yapılması

 • Bir finans kuruluşu için Türkiye hidroelektrik potansiyeli ve hidroelektrik santralların özelleştirilmeleri konusunda öneriler hakkında rapor hazırlanması

 • Yabancı bir şirket için Türkiye hidroelektrik potansiyeli ve yenilenebilir piyasası hakkında rapor hazırlanması

 • Bir elektrik dağıtım şirketi için teknik kayıp hesabında kullanılmak üzere modelleme çalışması

 • TÜSİAD için Türkiye enerji stratejisi hakkında, "Serbestleşme ve Arz Güvenliği", "Yeni Piyasa Mekanizmaları", "Özelleştirme",Kanun Değişiklikleri için Öneriler" başlıklı raporların hazırlanması
English